Site Logo

'Transfer YasaĞI'na düzenleme!

Kahramanmaraşspor'u yakından ilgilendiren Transfer yasağı konusunda TFF den açıklama geldi ve transfer yasağına madur kalan takımlar içi düzenleme yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ''Transfer Yasağı'' kenar başlıklı 12. maddesine yeni fıkraların eklendiğini bildirdi.

Yönetim Kurulu'nun 12. maddeye eklediği fıkralar şöyle:

''(3) TFF kurullarınca verilen para alacağına ilişkin kesinleşmiş kararların transfer yasağı sonucunu doğurabilmesi için alacaklıların TFF'ye bu yönde bir yazılı talepte bulunmaları şarttır.

(4) Transfer yasağına maruz kalan borçlular, alacaklılarının TFF kurullarının para alacaklarına ilişkin kesinleşmiş kararlarını, cebri icra organları nezdinde takip etme yoluna gittiklerini bu durumu teyit eden resmi belgeleri ile birlikte TFF'ye yazılı olarak bildirdikleri takdirde bu alacaklar transfer yasağına neden olmaz. Ancak, alacaklılar anılan takip işlemlerinden feragat ederek transfer yasağının uygulanmasını talep edebilirler. Alacaklıların bu yöndeki yazılı taleplerinin değerlendirilebilmesi için feragati teyit eden cebri icra organlarınca düzenlenmiş belgelerin sunulması şarttır.''

Ayrıca bu talimata geçici 2. maddenin eklendiği belirtildi. Bu madde de şöyle:

''İş bu talimat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce icra takibine konu edilmiş kesinleşmiş alacaklar bakımından yürürlüğü devam eden transfer yasakları, alacaklıların iş bu talimat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde takipten feragat etmemeleri halinde kendiliğinden sona erer.''